Skip to main content

De inschrijving is voorbij. Het volgende seizoen kun je je weer aanmelden !

Uw project in

DE RENOVATIEBIJBEL 2022 ?

Heeft u onlangs een opmerkelijke verbouwing gerealiseerd en beschikt u over minstens 5 (rechtenvrije) professionele beelden ervan? Dan ontvangen graag je kandidatuur. We zijn ook op zoek naar kleine uitbreidingen en vrijstaande bijgebouwen. Vul dan onderaan de gegevens per project in voor 25 april 2021 met een beperkt dossier (enkele foto’s en korte omschrijving). Zo maakt u kans op publicatie in DE RENOVATIEBIJBEL 2022.

Geselecteerd? Als u op de shortlist opgenomen wordt, dan brengen we u daar tijdig van op de hoogte. Teksten worden gebaseerd op een in te vullen vragen- en materialenlijst. We publiceren ook vereenvoudigde plannen (voor en na). Beschikt u ook over beelden van de oorspronkelijke toestand, dan zijn die ook welkom.